Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS:

1. W oparciu o obowiązujące przepisy ustalono:

    jest Pan trwale całkowicie niezdolny do pracy

decyzję wydano zaocznie na podstawie opinii niemieckich lekarzy.

Więc teraz już czekam na obliczenie wysokości renty, kiedy to nastąpi? Tego chyba nikt nie wie.